Björnen & Loen

ÅR
2006–2018
UPPDRAGSGIVARE
Statens fastighetsverk (SFV)
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Om- och påbyggnaden av kvarteren Loen och Björnen för Statens fastighetsverk innebar att anpassa kontorsytorna till moderna, hållbara arbetsplatser för Regeringskansliet. Uppdraget har ingått som en del i den analys av de sammanlagt tio regeringskvarteren i Södra Klara som BAU genomfört.

Regeringskansliets kvarter Björnen & Loen har fått funktionella och energieffektiva kontorslokaler för de anställda. BAU har tillsammans med White och Reflex arkitekter genomfört omvandlingar av regeringskvarteren med tillägg som givit de kvartersstora byggnaderna en varierad gestaltning med volym i djup och höjd och nya material.

För kvarteret Loen innebar uppdraget att bygga på den befintliga byggnaden av Nils Tesch från 1960-talet med en volym som skulle ge kvarteret en ny årsring och samtidigt fungera som en sammanlänkning av de två bredvidliggande kvarteren Björnen och Loen. Endast en del av påbyggnaden kom till stånd och i kvarteret har BAU ansvarat för den yttre gestaltningen av påbyggnaden med den karaktärsfulla utkragningen mot Rödbogatan, synlig från Tegelbacken.

I kvarteret Björnen har 1000 arbetsplatser, restaurang, gästmatsal, aula och ett servicecenter som ska fungera för hela regeringskvarteret färdigställts. Slutförandet av etappen avslutade därmed ett av Statens Fastighetsverks största byggprojekt – Nya Klara – där den senaste av renoveringarna i regeringskvarteren är kvarteret Björnen vid Drottninggatan. Kvarteret byggdes på, entrén är flyttad till en ny trapphusbyggnad och kommersiella lokaler har öppnats mot bottenplanet. Mitt i kvarteret finns det Adelcrantzka palatset kvar från 1755.

Fotografiet visar påbyggnaden på regeringskvarteret

Relaterade inlägg