PUB

ÅR
2006–2010
UPPDRAGSGIVARE
Atrium Ljungberg
ADRESS
Hötorget/Drottninggatan, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Ombyggnad och konceptuell utveckling av PUB i centrala Stockholm. Omdaning från daterad citygalleria till sammanhållet varuhus och mötesplats med caféer och restauranger för en internationellt modeintresserad publik. 

Varuhuset PUB behöll namnet efter en större ombyggnad till galleria där hyresgäster, privata och kooperativa, samsades under samma tak. I och med att hyresvärden beslutat att PUB skulle bli ett varuhus för mode påbörjades ett arbete med ombyggnad där känslan av det traditionella varuhuset återskapades i öppna ytor utan mellanväggar. Under en period fylldes också byggnaden av inrednings- och modebutiker för en ny köpkrets.

Inför ombyggnaden av varuhusets byggnadskropp mot Hötorget bedömdes den centrala ljusgården vara allt för vertikal och schaktliknande efter att byggnaden tidigare byggs på med flera våningar. Det höga schaktet tog fokus från butikerna och splittrade intrycket. Utmaningen var att förtäta den rumsliga känslan i varuhuset genom att avskärma ljusschaktet, utan att hindra rökgasevakuering. En lösning var att minska ljusgårdens volym genom ett karaktäristiskt tak med LED-ljuseffekter.

Idag är det tidigare varuhuset PUB Hötorgshuset omvandlat till hotell.

Foto: Mikael Silkeberg