Mall of Scandinavia

ÅR
2008–2015
UPPDRAGSGIVARE
PEAB / Unibail-Rodamco
ADRESS
Stjärntorget, Solna
OMFATTNING
300 000 kvm BTA
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

I november 2015 slog Mall of Scandinavia upp sina portar mellan Solna station och Friends Arena. En gigantisk del av pusslet i den nya stadsdelen Arenastaden kom därmed på plats. Arbetet startades redan 2008, då fastighetsägaren Unibail Rodamco först presenterade idén om Nordens största köpcentrum i området och gav uppdraget till BAU i ett första samarbete tillsammans brittiska Benoy Architects. Huvudarkitekt har varit BAU genom Peter Walker som också stått för den övergripande stadsplaneringen för hela Arenastaden och ritat båda de broar som förbinder platsen med järnvägsstationen. BAU har tagit fram samtliga bygghandlingar, även för interiören som efter en internationell tävling kom att utformas av Wingårdhs.

Det skapade landskapet

Förutsättningarna för Mall of Scandinavia har format dess utformning och volym. Området som bebyggdes bestod av en öde tomt omgiven av verkstäder och skjul bortom SJs väldiga bangård, som inte fick flyttas. Tidigt fattades beslutet att låta byggnaden fylla tomten så mycket som möjligt för handelsändamål och bygga kontor och bostäder på taket av köpcentret. Utmaningen med att volymen saknar egentlig form och fungerar som en sockel för övrig bebyggelse löstes genom att låta Mall of Scandinavia bli ett konstgjort landskap som de andra husen vilar på. Längs med Evenemangsgatan bryts den långa fasaden upp av påbyggnader med enkelsida lägenheter och deras entréer, vilket förhindrar att gallerian dominerar gaturummet och förstärker det stadsmässiga intrycket.

Som del av Arenastaden

En viktig positiv aspekt på stadsutvecklingen är hur de två nya broarna över järnvägen, en för gående och en för bilar, skapar kopplingar mellan tidigare åtskilda stadsdelar. Nya tvärgående stråk kopplar befintliga områden på nya sätt. Att stadsdelen har fått en storskalighet vi inte är vana vid är drivet av närheten till en stor, modern arena och gör att bostäder och kontor fortfarande kan rå över volymerna.

Att skapa de rätta flödena har varit en viktig uppgift och stråken inne i köpcentret harmonierar med gatunätet utanför för att det ska finnas meningsfulla kopplingar till resten av stadsdelen, till exempel via sidoentrén vid Magasinsgatan. På så vis skapas även flöden in från de omgivande kontoren. En utmaning även för gallerian är att hantera folkmassorna som kommer till området för att se sport eller konserter i arenan. Huvudentrén för gående ligger mot Solna station och det finns flera infarter för bilar som ska till garagen.

Mall of Scandinavias fasad

Gallerian är ritad som ett flöde i flera plan mellan tre noder. Restaurang- och butiksgatorna möts under höga ljusinsläpp, överst i byggnaden ryms den stora biografanläggningen med restaurang. För att den väldiga byggnaden, Nordens största köpcentrum, skulle få en skulpturalt intressant fasad har den klätts med oregelbundna aluminiumplattor i ett mönster hämtat från islossningen i Stockholms skärgård. Fasadens flak är tredimensionellt roterade i olika vinklar och tillsammans med solljus och belysning bakifrån skiftar intrycket med ljusförhållandena.

Foto: Sten Jansin