Ulriksdal

ÅR
2006–2008
UPPDRAGSGIVARE
PEAB Projektutveckling AB
ADRESS
Ulriksdal, Solna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

Planerna för Ulriksdal innehåller kommersiella lokaler, kontor och bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus.

Målsättninen för Ulriksdal har varit att skapa en låg och intim men tät och levande blandstad med tydligt gestaltade och formstarka offentliga rum, där en stadspark vid områdets ända kullar bildar gemensam mötesplats för boende och arbetande i staden. Ett för Sverige ovanligt grepp är stadsradhusen som dominerar planen, där två till trevåningsradhus placeras närmast gatan för att bilda ett intimt med stadsmässigt gaturum, med gröna egna trädgårdar på kvarterens insida.

Projektet är en gestaltning av de två första detaljplanerna och bearbetning av helhetsstrukturen till den nya stadsdelen Ulriksdal (på basis av en strukturplan från Scheiwiller-Svensson Arkitekter).