2013.11.25

Flottiljen Köpkvarter i Barkarbystaden är certifierad betyg Silver enligt Miljöbyggnad

Erik Sörbring, Senior consultant för Energi och miljö på Ramböll:
”Ansökningarna om certifiering enligt Miljöbyggnad av ICA-huset och Solitären är godkända och klara. Betygen blev Silver för bägge byggnaderna helt enligt projektets målsättning. Byggnaderna är bland de första handelsbyggnaderna i landet som certifieras och utan tvekan de mest komplexa av de certifierade byggnaderna.”

BAU har bistått ICA Fastigheter från tidigt skede, genom hyresförhandlingar och nu färdigställd bygghandlingsprojektering. Invigning är planerad 14 maj 2014. Uppdragsledare på BAU Cecilia Ekeroth, miljösamordnare Paul Rogers.

Fler nyheter
2024.02.20

BAU växer med ny delägare

Vi välkomnar Petra Adamsson som ny delägare på BAU. Petra är arkitekt, utbildad i Tyskland och har arbetat på BAU sedan 2008. Som uppdragsledande arkitekt har hon med sitt starka ledarskap varit en viktig del i genomförandet av flera uppdrag: Kv Hästen 21 i samarbete med Schmidt Hammer Lassen, stadsdelscentrum Torsplan i Hagastaden, landmärket Sthlm01 med Sauerbruch Hutton och ombyggnad Tomteboda.

Petra är ett självklart tillskott i ledning, styrelse och i rollen som ansvarig arkitekt.
– Jag är väldigt glad över att bli en del av företagets ledning, säger Petra om sin nya roll. Det här innebär att jag kan jobba ännu närmare våra beställare, där jag tror att min erfarenhet och mitt engagemang är värdefulla tillgångar. Jag ser fram emot att vara med och utveckla BAU.

Peter Walker välkomnar Petra till nya uppgifter:
– Petra är en utomordentligt skicklig arkitekt och ledare, och vi är väldigt glada över att hon vill träda in som partner i BAU. Med ett tränat öga är Petra snabb på att fånga upp och tillvarata de lösningar och detaljer som gör skillnaden i projektens kvalitet, samtidigt som hennes erkända samarbetsförmåga röner uppskattning från beställare, entreprenörer och kollegor. Petra Adamsson är ett utmärkt tillskott till BAUs ledning.

För att ytterligare stärka organisationen utökas ägarstrukturen med tre Associates. Dessa är Anna Ring, Byggnadsingenjör, som har utmärkt sig för sitt starka engagemang och goda ledarskap i stora uppdrag, Ewa Bialecka-Colin, Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing, för sin höga kompetens inom hållbarhetsfrågor samt Anton Rathsman Arkitekt MSA, Byggnadsingenjör, för sina framgångsrika insatser i kontorets prisvinnande bostadsuppdrag.

Alla förändringar formaliseras i samband bolagsstämman i april 2024.

2023.12.01

Kvarter 1 i Haga Norra blev Årets BREEAM-byggnad!

BAU har ritat strukturplanen för stadsdelen Haga Norra där 1000 lägenheter, 50 000m² kontor och verksamheter, och en ny stadspark ger området liv och attraktivitet. I vårt uppdrag med byggnaderna är Kvarter 1, Ackordet, en del av statdsdelens ambitiösa hållbarhetsprogrammet där Sveriges största återbruksprojekt för tegel nu uppförs.

Kv Ackordet certifieras enligt BREEAM Outstanding, som är den högsta nivån. Projektet har arbetat aktivt för att halvera byggnadens CO²-avtryck, bland annat består fasaden av 5 000m² återbrukat tegel och klimatförbättrad betong har använts i stommen. Projektet har under produktionen arbetat med alternativa fossilfria bränslen samt avfallsminimering. Bortsett från hållbarhetsmässiga vinster har BREEAM bidragit till ett strukturerat arbetssätt med hållbarhetsfrågorna under projektets gång, där solceller på tak och gröna sedumytor för vattenfördröjning och biodiversitet är en självklarhet.

Byggnaden är vackert gestaltad med tredimensionalitet i fasadens alla delar; i fönstersättning, med plåtprofiler som varierar i djup och bredd, och med lekfulla tegeldetaljer och ornamentik. Det patinerade teglet ger byggnaden en helt egen karaktär, och är ett gott exempel på hur levande en fasad kan bli med noggrant valda material och skickligt utfört hantverk.

Ackordet i Haga Norra vann Årets BREEAM-byggnad i Sweden Green Building Awards 2023! BAU gratulerar alla samverkande aktörer och delar – stolta – utmärkelsen tillsammans med beställaren Fabege, totalentreprenören Zengun och alla andra involverade konsulter som tillsammans har gjort detta möjligt!

2023.11.30

Innovativa och inkluderande stadsrum för barn

Rethinking childhood in Tomelilla: Child-friendly. Different. Yours!

Den ideella organisationen Arkitekter utan gränser i Sverige bjöd i våras in till arkitekttävlingen Imagine a space for the young, om att skapa innovativa och inkluderande stadsrum för barn. Vinnarna, Arkitekterna Chris Steenhuis från Belgien och Georgia Zwart-Ion från Nederländerna föreslår ett antal strategiska designprinciper som kan ge barn större frihet att röra sig i staden. De utgår från barns olika personligheter och behov och har skapat en rad fiktiva karaktärer och olika typer av platser.

Tävlingsjuryn berömmer det vinnande förslaget för dess helhetsgrepp:
”Genom att tillgodose olika personlighetstyper och integrera separata platser i en urban helhet framstår förslaget som ett visionärt bidrag till ASF-Sveriges uppdrag”, skriver juryn i sitt utlåtande.

BAU har genom Kristin Gausdal, Arkitekt SAR/MSA och delägare, tillsammans med Alexander Marek, Lisa Klingwall och Felix Heuman ingått i juryn.

Bild: Lamia Ahmed
2023.09.29

Open House Stockholm och BAU!

I mötet mellan Solna och Stockholm, i gränssnittet mellan Rödabergsområdet, den industrihistoriska miljön i Vasastan och stadsutvecklingsområdet Hagastaden, finns Blästern 15. Huset är ritat av Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg för så kallade lättindustrier i början av förra sekelskiftet och fick namnet Industricentralen: här fanns bilhandlare, garveri och under några år Aromas tillverkning av geléråttor. I det här kvarteret har kreativa verksamheter, som arkitektkontor och gallerier, samlats. Kvarteret är också känt för sin konst.

På våning fem öppnade BAU sitt arkitektkontor i lördags för en rundvandring i lokalerna, berättelsen om BAU och den om kvarteret, byggnaden, och dess ursprungliga arkitekt.

2023.09.13

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden

Vi gratulerar Johanna Bengtsson till certifieringen som Sakkunnig avseende kulturvärden!

Johanna är Arkitekt SAR/MSA och certifierad färgsättare som efter påbyggnadskurs i restaureringskonst på Mejan/Kungliga Konsthögskolan godkänts som KUL med behörighet N.

2023.09.26

Tillägg av yrkestitel – Inredningsarkitekt SIR/MSA

Lara Gengler är Arkitekt SAR/MSA på BAU. Med sina dubbla utbildningar som arkitekt och inredningsarkitekt genomför hon uppdrag med säker hand och god erfarenhet i spannet från tidiga konceptvisualiseringar till återbruk. Lara är utbildad till arkitekt genom Masterexamen i Frankrike och har en Masterexamen i inredningsarkitektur från Konstfack i Stockholm, vilket gör att hon nu kan lägga yrkestiteln SIR/MSA till Arkitekt SAR/MSA.

Vi gratulerar Lara och är stolta över att utöka vår gemensamma kompetens med ytterligare certifieringar!

2023.06.02

BAU ritar nytt hotell på Arlanda

Som en del i den pågående terminalnära stadsutvecklingen på tidigare markparkering ritar BAU projekt Skywalker, ett nytt hotell med 540 dubbelrum och två våningar konferens och mötesfaciliteter. Huset, som får en lummig, grön innergård, bildar ett kvarter i den framväxande flygplatsstaden med Comfort Hotell Arlanda och Office One som grannar. Mellan det nya hotellet och terminalerna ligger Arlanda Torg, en central mötesplats för flygplatsstaden, även den gestaltad av BAU.

– Efter flera års arbete med planering av den terminalnära flygplatsstaden ser vi med tillfredsställelse nya publika platser och byggnadsverk växa fram till en högkvalitativ, mänsklig och attraktiv urban miljö. Vi ser fram emot att tillsammans med Swedavia forma ett av Stockholms bästa nya hotell, säger ansvarig arkitekt Peter Walker.

2023.04.19

Nytt uppdrag i Bromma

I Ulvsunda industriområde utvecklas Brommastaden vidare. Startskottet var kvarteret Hangar 5 med kontor, handel och hotell vid Bromma Blocks. Nu fortsätter BAU att verka i området genom den markanvisning från Stockholms stad där Åke Sundvall fått möjlighet att skapa en märkesbyggnad som en del av stadsutvecklingen i kvarteret Vallonsmidet.

Peter Walker, Arkitekt SAR/MSA och partner BAU beskriver uppdraget: ”I det tidigare industriområdet, mot Ulvsundaleden och Karlsbodavägen, ligger Vallonsmidet 7 – 10. Platsen blir entré till en karaktärsfull stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och lokaler, och en länk till övriga delar av Brommastaden mellan flygplatsen och Bällstaviken som planeras för fullt”.

Brommastadens utveckling innebär att dagens struktur ersätts med bostäder, skola, moderna kontor och lokaler för handel i gatulivet. Omvandlingen i kvarteren fångar ett större område från Annedal till Johannesfred och kopplar stadsdelar i en miljö som blir långt mer stadsmässig än tidigare.

”Vi på BAU är mycket glada över att få vara en del av projektet och ser fram emot samarbetet med Åke Sundvall, Stockholms Stad och övriga fastighetsägare för att skapa en varierad och trivsam stadsdel”, fortsätter Peter.

Åke Sundvall är ett familjeägt byggmästareföretag i tredje generation som både utvecklar och bygger samt äger och förvaltar sina fastigheter. I kvarteret Vallonsmidet har företaget sitt huvudkontor. På de aktuella fastigheterna finns potential att skapa en byggnad med stark karaktär – ett riktmärke i stadsbilden och en tydlig ambition för det fortsatta arbetet i ett Stockholm som växer.

Läs mer här: Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke – Åke Sundvall (akesundvall.se)

2023.04.13

Är du vår nästa praktikant?

Vi börjar nu att rekrytera 4–6 praktikanter som anställs i ett årslångt, handledarlett program. Vi tror att den långa perioden ger dig möjlighet att pröva flera projekt i varierande skalor – typiska för vår verksamhet!

Skicka din ansökan med personligt brev, CV och portfolio till .

Vi passar på att tacka det nuvarande läsårets praktikanter: Axel, Alicja, Carin, Isak och Veronika som arbetar sin avslutande period inför sommaren.

Läs mer här!

2023.03.29

Tomteboda blev Årets bygge 2023: Renovering

“Projektet visar att det är fullt möjligt att utgå från det vi redan har och lyfta det för att kunna rymma nya funktioner. Här har ett stort antal aktörer jobbat ihop och har med omsorg lyckats transformera denna robusta konstruktion till ett modernt referensprojekt. Alla har varit nyfikna på att utforska nya lösningar, vilket har lett fram till en byggnad som kommer att hålla långt fram i tiden.” Juryns motivering för priset som Årets bygge i kategorin renovering fångar kärnan i projektet Tomteboda – i mer än tio år har en stor grupp aktörer samverkat för att göra den ikoniska byggnaden till en lika relevant arbetsplats idag som tidigare; ikonisk igår, idag och in i framtiden.

Vi är stolta över byggnadsverket som fyller 40 år i år och gläds över priset tillsammans med våra kollegor från Obligo, Newsec, Co-Pilot, Skanska, BBH, Larsson Arkitekter, Liljewall, Bengt Dahlgren Rejlers, Ramböll och sist men inte minst Tomtebodas alla hyresgäster!

Läs mer om priset här!

Foto: Mattias de Frumerie (Byggindustrin)
2023.02.09

JM får huvudkontor i Haga Norra

I Solna växer den nya stadsdelen Haga Norra fram. Det här är en naturlig utveckling av Arenastaden söder om Solna station. Till det attraktiva läget i kvarter 1 väljer JM att flytta sitt huvudkontor. Här har BAU fått det fina uppdraget och dubbla förtroendet att först, åt Fabege, rita stadsdelen och huset och vidare att rita JM-koncernens kontorslokaler och bobutik.

– Det är ett roligt och ärofyllt uppdrag att rita JMs nya mötes- och samlingsplats, att förvalta den grund som är lagd i arkitekturen och förädla den hela vägen ned i detaljer som möbler, material och tyger, säger Kristin Gausdal, ansvarig arkitekt och en av BAUs delägare.
Vår tids nya stadsdelar är urbana, de har ett varierat innehåll och möter behov som förändras över tid. Den moderna stadsdelen är hållbar: ur miljöhänsyn, med sociala perspektiv men också hållbar över tid. Staden växer utåt sina kanter och binder samman nya bostäder med serviceområden, kommunikationsknutpunkter och natur.

Variation i arkitektur, nya rumsliga upplevelser och oväntade möten bidrar till en spännande stadsdel. Återbruk är ett ledord i stadsbyggandet, i Haga Norra följs det upp med 5000 kvadratmeter återbrukat platsmurat tegel och medvetna materialval. I JMs lokaler arbetar BAU på samma sätt; skapar en samlingsplats för företaget där en variation av sociala mötesplatser och kontaktytor, hållbarhet och återbruk är i fokus. Att återbruka möbler och inredning i en kontorsflytt är idag en självklarhet. JM stärker ställningstagandet i frågan och arbetar aktivt med arkitekterna för att hitta innovativa sätt att återbruka, återuppfinna och omskapa det som finns idag.
– Kontoret skall värna och stärka JMs affär, kultur, och historia, vara en inspirerande mötesplats som underlättar för samarbete och gemenskap. Det ska finnas olika ytor för samarbete, umgänge, och för fokus som är anpassat efter hybrida och flexibla arbetssätt. Det ska vara ett kontor att längta till!, förklarar Kristin.

Med gedigen kunskap om stadsdelens framväxt och förutsättningar är det en förmån för BAU att få fördjupa stadsbyggandet i fortsatta uppdrag fram till hyresgästanpassning och inredning. I kvarter 1 får JM sitt nya hem, sitt huvudkontor och bobutik. Här skapas flexibla och inspirerande arbetsmiljöer med allt som är attraktivt i staden; tillgång till service, natur och varierad kollektivtrafik som tunnelbana, tåg och buss. Fastigheten certifieras enligt BREEAM- SE på nivån excellent.

Bild: WTR
2023.01.30

Tomteboda kan bli årets bygge 2023!

Tomteboda kan bli årets bygge 2023!

Tomteboda fylls med nya hyresgäster. I ett sådant skede i en byggnads liv uppstår krav och önskemål om anpassningar för dagens och framtidens behov. Den tidigare postterminalen tar en ny riktning som kontorshus för myndigheter,  för Stockholms största bussverkstad, produktion av vaccin och batteritillverkning – och som rum för lärande. För de nya användarna har det kulturhistoriskt anslående byggnadsverket hyresgästanpassats till att bli en arbetsplats som låter tala om sig.

Tomteboda är en unik byggnad på flera sätt, inte bara att det är stor byggnad på 100 000 BTA och att den ursprungligen var anpassad för en verksamhet som i princip eliminerats (hantering av brev). Byggnaden har idag ett starkt bevarandeskydd som skapat utmaningar under renoveringsarbetet. På uppdrag av Areim och Blackstone, under Obligos förvaltande, har BAU – Byrån för Arkitektur & Urbanism projekterat ombyggnaden av bashus samt flertalet hyresgästanpasssningar, dvs Tomtebodas fastighetsgemensamma delar. I den delade entreprenaden har flera konsultgrupper samverkat, bland annat genom Tyréns antikvarier, och deluppdrag för arkitektur och landskap har gått till Liljewall, BBH och White bland andra.

Tomteboda har med gemensam kompetens varit möjlig att anpassa för flera samhällsviktiga funktioner: kollektivtrafik, myndighetsutövning, vaccintillverkning, forskning och utveckling av batteriteknik m.m. Inne i den stora byggnaden har kontorslandskap och miljöer för lärande skapats utan att göra allt för stora ingrepp i byggnaden – samtidigt som hållbara arbetsmiljöer skapats med de krav som moderna regelverk ställer. Hyresgästerna har fått ett nytt café, gym och cykelförråd, cykelverkstad och omklädningsrum. Många av åtgärderna har varit att återställa ytskikt till orginalutförande och att säkerställa nya tillägg är reversibla. Med nya hyresgäster uppstod också behovet att se över den välkomnande entrén. Byggnadens mest betydande arkitektoniska sekvens är huvudentrén med rulltrappan och dess karaktäristiska skärmtak. Rulltrappan har glasats in och fått en färgskala tydligt inspirerad av Tomtebodas ursprungliga, noga valda kulör.

Årets Bygge är byggbranschens tävling som lyfter alla aspekter och alla aktörer i ett framgångsrikt byggprojekt. Likt tidigare år granskas alla projekt utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan. Tomteboda är nominerat i kategorin renovering. Vinnaren koras av Byggindustrin under Construction Summit den 28 mars.

Alla inblandade har varit stolta över att få vara med att utveckla den tidigare postterminalen för nya användare. Ett samarbete som pågått i många år och på byggnadens villkor.

Vi vet idag att det redan byggda huset är det mest hållbara. Vi vet också att risken för 1980-talets byggnader inte bara är frågor om teknisk funktionalitet utan också att de upplevs som oattraktiva för vår samtid och att de såtillvida tillhör ett bestånd av byggnader som rivs. Tomteboda har aldrig ifrågasatts för rivning – med en unik projektsamordning och engagemang över konsultgrupperna har det hela tiden varit självklart att projektet handlar om byggnadsförädling. Ett ledord i renoveringen och moderniseringen av Tomteboda har varit hållbarhet. Det gäller alltifrån materialval och byggteknik till att skapa förutsättningar för hyresgästerna att leva hållbart.

Foto: Jesper Böcker
2023.01.13

Liljewall utvecklar Farao 17

Efter det stora programarbetet i Arenastaden – med kopplingar över spårområdet och byggandet av bland annat Mall of Scandinavia – har BAU fortsatt med detaljplaner som utvecklar det tidigare industriområdet till stadslandskap på uppdrag av Fabege. I dalgången mellan Råsunda, Hagalund och Frösunda kan en tätare bebyggelse med högre volymer ges plats utan att påverka stadens silhuett på avstånd. Här kan också den förtätade miljön ge Solna stadsmässiga kvaliteter som inte är på fordonstrafikens villkor. Det strategiska kollektivtrafikläget är en av Arenastadens attraktiva fördelar.

BAU har tagit fram den detaljplan för kvarteret Farao som är på granskning. Efter parallellt uppdrag har Liljewall fått förmånen att utveckla ett av kvarteren i planen till färdigt kontorshus.

Planen ger Arenastaden en tydlig och värdig entré med fria utemiljöer på de gåendes villkor. Gång- och cykeltrafik förenklas av nya strukturer inom området; dels i förändrad trafikföring genom det angränsande kvarteret Kairo och dels genom satsningar på ny tunnelbanelinje och förbättrad omstigning mellan buss- och pendeltågstrafik vid Solna station. Närheten till verksamheter-, handel- och evenemang ger de boende en mycket levande stadsmiljö i kvarterets direkta omgivning.

Vi gratulerar Liljewall till det fina uppdraget och gläds åt den fortsatta utvecklingen av Arenastaden.

Läs mer här: Pressmeddelande från Liljewall

Bild: TMRW
2022.11.21

Detaljplan för Stångholmsbacken har vunnit laga kraft!

Det planarbete som inleddes 2019 har nu vunnit laga kraft och en förtätning med ca 490 bostäder i flerbostadshus längs Stångholmsbacken och vid del av Vårholmsbackarna kan påbörjas.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken. För Olov Lindgren har BAU ritat flerbostadshus i tegel som tydliggör gaturummet. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum. I samband med nybyggnad inom fastigheten Stångholmen 3 har BAU också projekterat en ROT-renovering av fastighetsbolagets befintliga lägenheter som nu kompletteras med åtta nya lägenheter i suterrängplan. Kvarterets nya och befintliga bostadsbestånd knyts samman genom en omdaning av de gemensamma vistelseytorna på innergården.

Projektet som är en del av det större programmet Fokus Skärholmen har som målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.

Bild: Olof Eriksson, OEViS
2022.11.08

CampusF i Hagastaden

CampusF är 18 000 kvm labb, bostäder och kontor där start-ups ges utrymme bland etablerade företag inom life science – nära till forskningen inom Karolinska.

Schmidt Hammer Lassen har efter medverkan i parallellt uppdrag fått fortsatt förtroende att rita det kvarter i Hagastaden där koncentrationen av forskning, utbildning och entreprenörer utökas med ett campus och utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Beställare är Vectura som redan utvecklat life science-projekt i stadsområdet. BAU har i parallellt uppdrag medverkat som lokal arkitekt åt det danska kontoret. MASU Planning har medverkat som landskapsarkitekter.

Campus utformas som en vinklad byggnadskropp, likt ett W, som omsluter tre atrier. Volymen möjliggör tysta kontorsytor och bildar en bullerskärm mot motorväg och järnvägsspår. Trä har använts för att förbättra luftkvalitet och akustik såväl som verka stressreducerande. Den vertikala sammanhållningen i byggnaden skapas via tre karakteristiska trappor inspirerade av DNA-strängar. Trapporna skapar synergier över byggnadens lager, funktioner och den dynamiska formen uppmuntrar till rörelse.

CampusF förhåller sig i volym, form och materialitet till sin omgivning – fångar innerstadens stenstadskaraktär, sluter det öppna gaturummet och kopplar stadslivet i gränsen mellan Solna och Stockholm i ett aktiverat område, här skapas också ett välkomnande grönt stadsrum. Från de gröna uteplatserna finns tillgång till byggnadens gemensamma utrymme där allmänheten kan följa vad som händer i de delar av byggnaden där forskare, studenter och företag verkar. Fasaden talar ett gemensamt formspråk och varierar beroende på det arkitektoniska sammanhanget. Tak och terrass reser sig i tre plan för att integrera byggnaden i den befintliga stadsplanen och skapar optimala utsiktsförhållanden.

Detaljplan för västra hagastaden har påbörjats och samråd planeras till q4 2023. Gestaltning och utformning av CampusF kommer då prövas.

Bild: SHL/Vectura