Haga Norra, kvarter 1 – Ackordet

ÅR
2020–
UPPDRAGSGIVARE
Fabege
ADRESS
Solna
PROJEKTSTATUS
Pågående

Sveriges största återbruksprojekt för tegel uppförs nu i Solnas nya stadsdel Haga Norra. Kvarter 1 i Haga Norra är en kontorsbyggnad om ca 27 000 kvm uthyrbar yta. Byggnaden är vackert gestaltad med 5000 kvm patinerat tegel från Danmark och stora fönsterpartier i mörkgrön plåt – ett exempel på hur levande en fasad kan bli med noggrant utvalda material och skickligt utfört hantverk.

Återbrukat tegel och gediget hantverk

Kvarter 1 skapar en rygg mot Frösundaleden med två större tegelvolymer och en indragen lättfasad med en grön park framför vilket gör att byggnaden agerar som bullerbarriär mot Mathildatorget på insidan. Torget får på så sätt förutsättningar för att bli det levande hjärtat i den nya stadsdelen och kan bli den mötesplats mellan husen där boende och arbetande i stadsdelen möts, umgås, äter och vistas.
Fasaden mot torget består av fyra tegelvolymer och tre mörkgröna fasader med varierande liv, där indelningen av volymerna bryter upp den långa fasaden och skapar variation i stadsrummet. Fasaden är gestaltad så att sockelvåningen varierar i tegelkulör längs torget och en bärande idé i konceptet är att den delen av fasaden man möter på nära håll har en extra bearbetning i detaljeringen såsom tegelpilastrar med mönstermurning i relief och djupgröna och bruna terrazzo-omfattningar som markerar husets tre huvudentréer. Det har varit viktigt att arbeta med en tredimensionalitet i fasadens alla delar, så fönster är djupt placerade i fasadlivet och profilerna i plåtfasaden varierar i djup och bredd.

Hållbarhet

Det platsmurade, återbrukade teglet med dess skiftningar i form och kulör andas en tidlöshet som bidrar till att skapa en känsla av att byggnaden alltid har funnits där och alltid kommer att göra det. Även inne i byggnaden har fokus varit att materialen skall kännas tidlösa, äkta och beständiga. Det mest hållbara huset är det som inte behöver byggas om; ljusgårdarna och de publika ytorna utförs i kalksten och trä, där ljusgårdfasaderna är gestaltade med tredimensionella träprismor vilket skapar en varm och ombonad känsla i ljusgården. Kontorsvåningarna är planerade för full flexibilitet över tid och ett våningsplan kan husera allt från en till åtta hyresgäster utan behov av större ombyggnadsinsatser. Materialval är gjorda med tanke på att minska CO2 utsläpp och värna om miljön. Huset certifieras till BREEAM Outstanding, gedigna studier är gjorda för att minska U-värden i fasad och solceller samt sedum på taket bidrar till att producera el och fördröja dagvatten. Kvarter 1 blev Årets BREEAM-Byggnad vid Sweden Green Building Awards 2023.

Mer än bara kontor

I planeringen av hela området har vi från start arbetat med att skapa en stadsdel där man vill bo, arbeta och leva. I Kvarter 1 har BAU dessutom fått inredningsuppdrag för några av husets hyresgäster, bland annat för JMs nya huvudkontor. BAU lägger alltid starkt fokus på de gemensamma och publika delarna. I bottenvåningen på Kvarter 1 finns ett brett utbud av service och funktioner som gym, café och restauranger, en butikslokal, en gemensam matsal, trevliga omklädningsrum och gott om cykelparkering med tillhörande laddplatser för elcykelbatterier och en stor konferensanläggning. Tanken är att huset öppnar sig mot gaturummet och bjuder in dem som vistas där och att de som arbetar i huset har tillgång till all service man kan önska sig på en arbetsplats. Ljusgårdarna befolkas av husets hyresgäster och restauranggäster och skapar ett härligt socialt rum för spontana såväl som planerade möten. Kvarter 1 blir en naturlig samlingsplats i stadsdelen där huset fylls av liv från tidiga morgontimmar, med gym-pass och nybryggt kaffe, till sena kvällssamtal efter jobbet i ett av de trevliga kaféerna eller restaurangerna. Vi hoppas och tror att byggnaden kommer vara en plats att trivas och växa i – både för företag och individer.

Bild och film: Walk The Room