05.12.2018

Moderniserad dagsljusstandard

Dagsljus är viktigt ur hälsosynpunkt! I en ny rapport från SBUF visar Paul Rogers, BAU, tillsammans med branschkollegorna Marie-Claude Dubois, Max Tillberg och Magnus Österbring hur en moderniserad dagssljustandard kan fungera för att möjliggöra ljusa vistelserum i en tät stadsmiljö. Förslaget visar att en tydligare kravställning som är enklare att projektera kan leda till en reell ökning av dagsljusnivåerna i bostadsbeståndet. Studien tar tar avstamp i dagens beräkningar som görs efter byggregler från 1975 men inte efterlevs. En modern anpassning av funktionskravet ’god tillgång till direkt dagsljus’ bör istället utgå från dagens situation och beräkningsmöjligheter.

Hela rapporten kan du ladda ner här:

13209 Slutrapport Moderniserad dagsljusstandard