2019.06.09

BAU och Kragh & Berglund uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag!

Vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag 22/5 med föreläsningar, växtförsäljning och ekologiskt mingel för våra anställda.

För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för två år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner. I fjol arrangerades det över 190 aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj och i år sker en bra bit över 200 evenemang runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

På BAU är det för andra gången vi uppmärksammar dagen som del i det rikstäckande arrangemanget –  i år kommer Per Bengtson att prata om den livsviktiga mångfalden, Jonas Berglund visar en serie av landskapsarkitekternas projekt och Pella Thiel berättar vad vi kan göra för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

 

Läs mer på www.BioMfDag.se

Alla aktiviteter: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta

Hashtag: #BioMfDag

Huvudpartner: Naturskyddsföreningen

Fler nyheter
2019.09.25

Se Stockholms nya landmärke! STHLM 01

Featured Video Play Icon

I en pressvisning av Skanskas projekt Sthlm 01 visade Sauerbruch Hutton tillsammans med BAU som svenskt lokalkontor hur det nya landmärket ser ut från insidan. Se inslaget från SVT och hör mer om valet av platsen för ett högt hus: Stockholms nya landmärke visas

Fakta om Sthlm 01

Adress: Hammarby allé 12 och Hammarbybacken 27
Total yta: 26 000 kvm
Lokalstorlekar: Från cirka 300 kvm till 21 500 kvm
Antal våningar: 27
Arkitekter: Sauerbruch Hutton med BAU
Unikt: Takbar och restaurang som drivs av krögaren Niklas Ahlbom
Parkering: Garage i huset
I området: Hotell, service och restauranger
Kommunikationer: Tvärbana, t-bana, buss, färja och nära trafikleder
Hyresgäster: Spaces, Nets,  IWG, Westander mfl.
Antal arbetsplatser i Sthlm 01: cirka 2 000 personer
Miljöcertifiering: Precertifierad LEED Platinum
Inflytt: Från Q3 2020

 

Fler länkar från pressvisningen
2019.09.13

Hem × 6!

Svenska Institutet i Parsis, fasad

Svenska institutet i Paris nyinviger nyrenoverade gästlägenheter med utställning om svensk design och hantverk.

Statens fastighetsverk har, i samråd med Svenska institutet, BAU och Septembre architecture, byggt om den kulturhistoriskt intressanta byggnaden i Paris som rymmer Svenska institutet, bl.a. för att tillgänglighetsanpassa miljöerna. I samband med att gästlägenheterna öppnas invigs en utställning “Hem x 6” för allmänheten. Utställningen visar vad Sverige har att erbjuda i form av design och hantverksskicklighet och pågår till 13 oktober. “Hem x 6” visas därefter under september varje år i fem år.

2019.08.13

Cederhusen nominerat till Haninge arkitekturpris!

Logotype för Haninge arkitekturpris

Cederhusen, det fina bostadsprojekt som BAU gjort för Bolite, är nominerat till Haninge arkitekturpris. I länken kan du rösta!

På platsen, i Vegastaden, skapas bostäder för unga vuxna. Som en förlängning av skogen bakom formar Cederhusen, ett modulhus byggt helt i trä, en stilren silhuett. De liggande träpanelerna förstärker känslan av naturmaterial och de utskjutande balkongerna skapar en ytterligare dimensionalitet i fasaden. Två U-formade huskroppar, till utseendet identiska, med en långsida mot gatan och flyglar mot den lugnare baksidan, möter naturen. En livförskjutning med franska balkonger ger ytterligare livfullhet åt fasaden men är också ett gestaltningsdrag som döljer de modulskarvar som annars riskerar tynga den välgenomarbetade karaktären. Högst upp finns den stora, gemensamma takterrassen.

Rösta på Haninge arkitekturpris här!

2019.03.29

Hållbart för Bilia i Haga Norra

När Haga Norra står klart kommer det vara en attraktiv och hållbar stadsdel med flera nyskapande stadsrum, solceller och sedumtak på fastigheterna och bil- och cykelpooler för de som bor eller arbetar i området. Mot entrétorget i den nya stadsdelen har Bilia sin huvudfasad med ett stiligt designat showroom med stora glaspartier, den första svenska bilbutiken och fullskaleserviceanläggningen i stadsmiljö. Bilia är också först ut med 43 stycken brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen är färdigbyggd år 2027 kommer cirka 160 stycken georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och handel med klimatsmart energi.

BAU har utarbetat detaljplanen för stadsdelen och ritar, i samarbete med kollegorna på TEA, två av de första kvarteren där både bostäder och Bilia ingår.

Närproducerad energi i Haga Norra

2019.03.27

För BAUs Paul Rogers är dagsljus en fråga om standard

I nya numret av tidskriften Ljuskultur presenteras Paul Rogers, arkitekt och dagsljusspecialist på BAU. I sitt engagemang för en arkitektur som tar större hänsyn till dagsljus talar han om behovet om moderniserade beräkningsmetoder, justerade efter verkliga förhållanden, och behovet av att människor blir medvetna om hur nödvändigt dagsljus är för hälsan. För Paul är dagsljus en hjärtefråga men han är också en av de centrala personerna i arbetet för en ny SIS-standard som gör det möjligt för arkitekter och ljusdesigner att hitta argument till dagsljusets försvar i miljöer som förtätas, det utan att olika intressen ställs emot varandra.

Läs gärna artikeln här https://ljuskultur.se/artiklar/paul-rogers-brinner-for-dagsljus/

 

2019.02.14

Första spadtaget för Hangar 5 i Bromma!

– Som en stor aktör i Norden, Sverige och Stockholm vill vi medverka till att utveckla staden och bidra med bra lösningar som främjar Stockholm stads tillväxt. Med Hangar 5 ser vi till att Stockholm växer västerut med hotell, nya kontor och affärer nära innerstaden för att möta den brist på arbetsplatser som råder, säger Tomas Carlsson, koncernchef för NCC vid första spadtaget för den nya stadsdelen.

BAU är stolta över att vara del i utvecklingen av stadsdelen. Här i kvarteret Trafikflyget 8 har vi ritat fyra nya byggnadsvolymer som rymmer kontor, handel och hotell. Förstärkt kollektivtrafik med en ny tvärbanelinje, förändrade förutsättningar för verksamhetsområdet och en satsning på kommersiella och offentliga funktioner ger utvecklingspotential till attraktiv blandstad. I kvarteret har BAU givit plats för stad mellan husen med torg, grönska och öppna passager för fotgängare och cyklister. Byggnaderna är fyra huskroppar med egen karaktär och intill och mellan husen finns gårdar i en mänsklig skala.

Kvarteret kompletterar den befintliga och planerade handelsverksamheten mycket väl, tillsammans blir det ett slagkraftigt kluster som kan sätta kursen för områdets fortsatta utveckling. Området får 30 000 kvadratmeter ny kontorsyta i omedelbar närhet till en ny station längs tvärbanans sträckning och med gångavstånd till Bromma Flygplats och handelsområdet Bromma Blocks. Vidare byggs Biz Apartment lägenhetshotell med cirka 175 hotellägenheter, ett Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat.
– Kontorsbristen ses som det mest allvarliga problemet för tillväxten inom IT-branschen visar den konjunkturrapport som vi släppte idag, säger Andreas Hatzigeorgiou vd för Stockholms Handelskammare. Det byggs 70 procent mer kontorsyta i Köpenhamn än vad som planeras i Stockholms län de kommande åren visar en tidigare rapport.

Arbetsplatser, mötesplatser och service är viktiga beståndsdelar för staden. Genom att tillföra kontorslokaler och hotell till handelsområdet stärks områdets mix av innevånare och besökare, det skapas en ökad närvaro på vardagar och rörelse under dygnets alla timmar.  Med Hangar 5 sker startskottet för en stadsutveckling som tydligt förändrar området runt Bromma Flygfält och Ulvsunda industriområde till att bli en attraktiv stadsdel mellan knutpunkterna Brommaplan och Sundbybergs Centrum.

Läs mer om BAUs projekt Trafikflyget 8

Mer om Hangar 5 hittar du här

 

2019.01.30

Mer funktionella och energieffektiva arbetsplatser för regeringskansliet!

I kvarteret Björnen färdigställs nu 1000 arbetsplatser, restaurang, gästmatsal, aula och ett servicecenter som ska fungera för hela regeringskvarteret. I centrala Stockholm avslutas därmed ett av Statens Fastighetsverks största byggprojekt – Nya Klara – och senast bland renoveringar i regeringskvarteren är Björnen vid Drottninggatan. Kvarteret byggdes på, entrén är flyttad till en ny trapphusbyggnad och kommersiella lokaler har öppnats mot bottenplanet. Mitt i kvarteret finns det Adelcrantzka palatset kvar från 1755. BAU har tillsammans med White och Reflex arkitekter genomfört omvandlingar av regeringskvarteren med tillägg som givit de kvartersstora byggnaderna en varierad gestaltning med volym i djup och höjd och nya material.

Läs mer här: http://www.byggnyheter.se/20190128/21798/funktionellt-ljust-och-fler-kontorsplatser

2018.12.20

Dagsljus i byggnader behövs för att vi ska må bra – nu finns en ny Europastandard

 – Genom att använda sig av de metoder som presenteras i den nya standarden kan vi utvärdera dagsljus på ett mer sofistikerat sätt än med bara dagsljusfaktorn. Det nya sättet att mäta inkluderar faktorer som direkt sol och bländning vilket gör det möjligt att bättre uppskatta användarens faktiska upplevelse av dagsljuset, säger Paul Rogers, standardiseringsdeltagare från Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU.

Nu lanseras den första europeiska CEN-standarden för dagsljus i byggnader. Den innehåller rekommendationer kring ljusplanering för att skapa boende- och arbetsmiljöer som ger tillräckligt med dagsljus. Det är bland annat ljusplanerare, ergonomer, arkitekter, upphandlare, byggindustrin och fastighetsförvaltare som nu ska få vägledning på området. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med svenska ljus- och belysningsexperter deltagit i det europeiska standardiseringsarbetet. Standarden fastställs även som svensk standard, SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader.

– Eftersom det är vetenskapligt bevisat att dagsljus har en positiv effekt på människors välbefinnande och vakenhet är det av stor vikt att det nu kommer vägledning inom området, säger Björn Nilsson, projektledare SIS.

Användningsområdet är stort, inte minst i skolor, kontorsbyggnader och inom vården men även i våra bostäder. Det handlar i grunden om att säkerställa att byggnader är ergonomiska ur ett ljus- och belysningsperspektiv. Och på köpet kan stora energibesparingar göras.

– Som regel får vi in för lite dagsljus i byggnader, regelverket säger en procent dagsljus i lokal men det är inte många som uppfyller det, säger Tommy Govén, ordförande i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning. På grund av Sveriges geografiska läge behövs det en högre dagsljusfaktor för att uppnå samma mängd av dagsljus som i södra Europa. Inte minst därför är det viktigt hur vi bygger här i Norden.

Standarden ger bland annat rekommendationer av hur dagsljus kan användas för att skapa belysning inomhus och hur bländning kan begränsas. Standarden definierar också mätvärden som kan användas för utvärdering av dagsljusförhållandena och ger principer för beräkning och kontroll av dagsljustillgång.

Standarden SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader 

2018.12.18

God jul önskar vännerna på BAU!

Årets julkort visar vårt uppdrag Hangar 5 för NCC. Till vänster i bild visas Bromma Blocks H4 av Wester+Elsner. Mer om vårt projekt kan du läsa här: https://www.bau.se/case/hangar-5-kv-trafikflyget-bromma/

2018.12.14

Vill du jobba på BAU?

Samtidigt som det lackar mot jul ser vi fram emot år 2019! Vi har en mängd spännande uppdrag framför oss, allt från tidiga skeden i stadsbyggnad till genomförandet av stora byggprojekt. Just nu söker vi både arkitekter och byggnadsingenjörer med flera års erfarenhet och projekteringsvana.

Vill du jobba med oss? Välkommen med din ansökan till

2018.12.05

Moderniserad dagsljusstandard

Dagsljus är viktigt ur hälsosynpunkt! I en ny rapport från SBUF visar Paul Rogers, BAU, tillsammans med branschkollegorna Marie-Claude Dubois, Max Tillberg och Magnus Österbring hur en moderniserad dagssljustandard kan fungera för att möjliggöra ljusa vistelserum i en tät stadsmiljö. Förslaget visar att en tydligare kravställning som är enklare att projektera kan leda till en reell ökning av dagsljusnivåerna i bostadsbeståndet. Studien tar tar avstamp i dagens beräkningar som görs efter byggregler från 1975 men inte efterlevs. En modern anpassning av funktionskravet ‘god tillgång till direkt dagsljus’ bör istället utgå från dagens situation och beräkningsmöjligheter.

Hela rapporten kan du ladda ner här:

13209 Slutrapport Moderniserad dagsljusstandard

2018.11.30

Lyxiga hus i ArkDes pepparkakshusutställning!

I juryn för Pepparkakshus 2018, ArkDes baktävling för alla, sitter i år Kristin Gausdal, delägare på BAU. Hon beskriver likheterna mellan att rita ”riktiga” hus och att göra pepparkakshus:
– Jag tror i båda fallen måste man på ett kreativt sätt omvandla en uppgift/ett program till en fysisk form. Man måste arbeta med konstruktionen och vara medveten om hur man sätter ihop saker, och i fallet med pepparkakshus arbetar man ju med prefabricerade byggelement – något man också ofta arbetar med i verkligheten.
– Jag kommer att kika på hur man har tolkat temat och översatt det till fysisk form, graden av nyskapande och kreativitet, de skapade rumsligheterna och sammanhangen, materialitet och konstruktiv förmåga.

Prisutdelningen sker den 16 dec kl.13.00 på ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen. Fri entré.

Läs mer om utställningen här:
http://www.mynewsdesk.com/se/arkdes/pressreleases/lyxiga-hus-i-arkdes-pepparkakshusutstaellning-2798959

Foto: Viktoria Garvare

2018.09.19

NCC storsatsar i Bromma

Nu har NCC offentliggjort stora utbyggnadsplaner vid Trafikflyget 8 i Bromma, vi på BAU är jätteglada att vara del av detta spännande uppdrag som kommer att vara en nystart i Brommas stadsutveckling mot blandstad med mix av kontor, hotell och handel.

Läs mer om satsningen i nedanstående länkar:

 

2018.09.13

BAUs projekt Jungfru Maria kyrka presenterat i RUM

Uppslag av tidningen RUM visande artikel om BAUs projekt Jungfru Maria Kyrka

Hann du läsa julinumret av tidskriften RUM där den kaldeiska kyrkan i Hovsjö presenterades?
Artikeln i RUM läser du här.

Enkla geometriska former och ljusa öppna rum – traditionell kyrkoarkitektur modernt nytolkad i Södertälje.
Mer om det fina projektet kan du läsa här.

2018.06.08

Byggstart för Sveriges ambassad i Rom!

I en pågående förändringsprocess ser Sverige över hur man verkar genom sina ambassader och konsultat världen över, samtidigt ökar samarbetet mellan de nordiska grannländerna. I Rom har det inneburit att den svenska ambassaden nu byggs om för att bli två ambassader. När ombyggnaden är klar kommer Danmark och Sverige dela publika ytor i en entrévåning samt mötesrum och pausytor högre upp i huset. BAU har som generalkonsult arbetat med programfrågor och bistått Statens Fastighetsverk sedan de första kontakterna togs mellan länderna 2012. Projektering och upphandling inför byggstart juni 2018 har genomförts av en italiensk konsultgrupp.

Byggnaden, uppförd 1967, har i omgivningen en mycket speciell arkitektur med en exponerad betongstomme och generösa takterrasser, inplacerad i en grönskande trädgård på Piazza Rio de Janeiro.

Mer om ambassaden kan du läsa här:
https://www.sfv.se/sv/fastigheter/utrikes/europa/rom-italien-amabassadkansli/