2020.04.14

Tomteboda: Unik arkitektur och skyhöga ambitioner

Då, sin tids mest moderna postterminal. Nu, en arbetsmiljö i världsklass där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida.

Vad gör man med en drygt 100 000 kvadratmeter stor byggnad, specialdesignad för posthantering, som plötsligt står tom?
Ser till möjligheterna och skapar något nytt.
– När Tomteboda uppfördes 1983 var miljön för de anställda i fokus. Ambitionen var att skapa världens bästa arbetsplats. Det är ett arv som vi förvaltat. Vi har genomfört omfattande renoveringar på insidan
för att möta dagens och framtidens hyresgäster, samtidigt som vi bevarat den fantastiska utsidan, berättar Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate i Sverige som är ansvarig för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.

Moderniseringsarbetet som pågått under flera år är i det närmaste klart. Husets speciella egenskaper och rumsliga volymer har tagits tillvara för att skapa hyresgästanpassningar i unika miljöer. Stort fokus har lagts på service. Här finns bland annat ett stort cykelgarage med flera servicestationer och laddboxar för elcyklar. Ett toppmodernt gym med tillhörande yogastudio har precis färdigställts exklusivt för hyresgästerna. I huset finns även ett garage med cirka 350 parkeringsplatser samt ett modernt kafé och restaurang. Merparten av de nya hyresgästerna flyttade in under 2019, fler är på väg 2020 och 2021:
– Det är få byggnader som har Tomtebodas potential. Huset är gjort för att tåla förändringar över tid. Här finns en fantastisk generositet och flexibilitet, säger Anna Axberg Olsson från BAU som varit ansvarig arkitekt för förändringen av Tomteboda.

Se berättelsen om fastighetens omvandling på tomteboda.se

Fler nyheter
2022.01.13

BAU söker arkitekter och ingenjörer!

Är du en driven och engagerad arkitekt eller ingenjör som söker nya utmaningar? BAU är en ägarledd arkitektbyrå i Stockholm med cirka 70 medarbetare, huvudsakligen arkitekter och byggnadsingenjörer. Med flera nya uppdrag på ritbordet vill vi bli fler!

Din bakgrund
Du är utbildad arkitekt eller ingenjör med yrkeserfarenhet. Vi söker nya kollegor med intresse för bostadsprojekt, stadsutveckling eller kommersiella fastigheter. Vi ser gärna att din portfolio innehåller sådana referenser.

Vem är du?
Som person är du självgående, initiativtagande och drivande med ett stort arkitektoniskt engagemang. Du ska klara av att genomföra arbetsuppgifter både i grupp och självständigt.

Vilka är vi?
Våra uppdrag spänner mellan stadsutveckling, bostäder, handel, kontor, hotell och byggnadsförädling men också industri och offentliga byggnader. Vi är ett kunskapskontor – vi värderar kompetensutveckling högt, inte bara i form av utbildningar, föreläsningar och studiebesök utan också i en systematisk erfarenhetsåterföring mellan kollegor. På BAU jobbar vi i nära samarbeten inom kluster för de breda och varierande uppdragen, vilket gör att all erfarenhet är intressant och tas till vara. Vi är måna om att hjälpa varandra för att utvecklas tillsammans.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning, på heltid. BAU har kollektivavtal (Innovationsavtalet, mellan Almega, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen). Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Skicka din  ansökan innehållande CV, personligt brev och portfolio till . Vi ser gärna att du sänder den i utskrifts- eller nedladdningsbar version (pdf eller liknande).

Varmt välkommen med din ansökan!

Frågor?
Kontakta Peter Bäckström, vice vd och personalansvarig, 08-508 818 68 eller .

2021.12.20

Julhälsning från BAU!

Julhälsning från BAU, bilden föreställer julgran och snö i ett stadskvarter

Med en vintrig vision från vårt stadsutvecklingsprojekt i Haga Norra för Fabege önskar BAU alla vänner en god jul!

2021.11.03

SGBC Awards 2021: BAU med bland nominerade i två kategorier

Sweden Green Building Council uppmärksammar de aktörer som på ett utmärkt sätt visat på vilja, engagemang och långsiktighet i sitt hållbarhetsarbete genom Sweden Green Building Awards.

Syftet med priset är att betona att vi globalt står inför oerhört stora utmaningar för att hantera den pågående klimatkrisen. Bygg- och fastighetssektorn ansvarar för en betydande del av de negativa utsläppen men det är också allt fler som arbetar och verkar för en klimatneutral utveckling. I ny- och ombyggnad men också genom fastighetsförädling av det befintliga fastighetsbeståndet prioriteras hållbarhet med större tydlighet och med större verkan. Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council, lyfter i samband med att årets finalister presenteras att den positiva trenden att certifiera hela bestånd av fastigheter är en faktor som snabbar på omställningen ytterligare.

I byggbranschen gäller att åtaganden och samarbeten mellan flera aktörer ska till för att ett projekt ska kunna miljöcertifieras. Bland årets finalister finns BAU med i två av kategorierna. För Årets LEED-byggnad/projekt är BAU som lokal arkitekt tillsammans med Sauerbruch Hutton i uppdrag för Skanska Fastigheter med bland nominerade aktörer genom projektet Sthlm 01. I vårt samarbete med Stina Stjärnström Stockholm för Atrium Ljungberg finns vi med som finalister för den kommersiella delen i en större omvandling av Forumkvarteret i Uppsala för hållbarhet i en hel stadsmiljö genom kategorin Årets BREEAM-In-Use.

Den 30 november delas 2021 års priser ut.

Läs mer om tidigare vinnare, årets finalister och om evenemanget 2021 hos Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council arbetar varje dag för ett hållbart samhällsbyggande. Här är BAU medlem. Vi är företag och organisationer från hela landet som alla verkar med samma mål – att skapa en värld som främjar både människor och miljö och gröna områden att leva, arbeta och trivas i.

Foto: Tove Falk Olsson och Samuel Uneus
2021.10.26

Åke Sundvall tar medical co-working till Barkarbystaden

Bilden visar receptionen i barnsjukhuset Martina, Barkarbystadens kvarter 9

I ett stadsutvecklingsuppdrag för Åke Sundvall har BAU fått i uppgift att gestalta ett av de centrala kvarteren i Barkarbystaden som möjliggörs av den nya tunnelbanan. Tillsammans med beställaren utvecklar BAU en stark koppling mellan kvarter 7 och kvarter 9 – här formas ett stadskvarter som både i arkitektonisk karaktär och i innehåll blir ett landmärke. I kvarter 9 vid den östra tunnelbaneuppgången ges utrymme för verksamheter som främjar hållbar friskvård.

Första hyresgäst att intressera sig för lösningen är Barnsjukhuset Martina, en privat barnvårdgivare med vårdavtal med Region Stockholm. Vårdlokaler inom Barnsjukhuset Martinas regi finns på många geografiska platser i Stockholm varav Sophiahemmet är den största. Inom kvarteret i Barkarby där barnsjukhuset inryms i 2 500 kvm finns plats för ytterligare verksamheter för vård och hälsa; en medical co-working där hyresgäster i samma byggnad stärker varandra som goda grannar i samhällsfastigheter med centrala och tillgängliga lägen.

Utöver verksamheter för vård och hälsa planeras också för bostäder samt ett levande gatustråk med restauranger, caféer och närservice.

Läs mer om Åke Sundvall, kvarter 7 och 9 i Barkarstaden och Barnsjukhuset Martina här:
https://akesundvall.se/om-ake-sundvall/aktuellt/ake-sundvall-tar-medical-co-working-till-barkarbystaden/

 

2021.06.17

BAU söker byggnadsingenjörer!

Är du en engagerad och drivande byggnadsingenjör? BAU är en arkitektbyrå i Stockholm med cirka 70 medarbetare, huvudsakligen arkitekter och byggnadsingenjörer. Tillsammans kan vi ta oss an uppdrag som spänner över flera teknikområden inom det breda kundsegmentet och som involverar alla skeden. Nu behöver vi stärka vårt team.

Vilka är vi?
Vi är ett kunskapskontor – vi värderar kompetensutveckling högt, inte bara i form av utbildningar, kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök utan även erfarenhetsåterföring mellan kollegorna. Vi är måna om att hjälpa varandra för att utvecklas tillsammans. Vill du tillhöra ett ambitiöst gäng så varmt välkommen till BAU!

Din bakgrund
Du är utbildad byggnadsingenjör med minst två års yrkeserfarenhet. Vi vill att du har erfarenhet av 3d-projektering, gärna ArchiCad.

Dina personliga egenskaper
Som person vill vi att du ska vara självgående, initiativtagande och drivande. Du ska klara av att genomföra arbetsuppgifter både i grupp och självständigt.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande provanställning, på heltid. BAU har kollektivavtal (Innovationsavtalet, mellan Almega, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen). Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm.

Tillträde den 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Skicka din ansökan innehållande CV, personligt brev och portfolio till , gärna redan under sommaren. Vi har som ambition att börja kalla till intervju under veckorna 27 och 28.

Varmt välkommen med din ansökan!

Frågor?
Kontakta Peter Bäckström, vice vd och personalansvarig, 08-508 818 68 eller .

 

2021.06.23

Padelcenter i Piteå

BAU har fått ett nytt, roligt uppdrag för en padelhall i Piteå. För GretaBo har vi ritat en idrottshall i form av en massivträkonstruktion med inbjudande glasade ytor. Sporten har på kort tid blivit väldigt populär och efterfrågan på banor är stor. I Piteå byggs en inomhusanläggning av stor kvalitet där verksamheten kan aktivera miljön vid Piteå universitet på fler sätt, tex med ett inbjudande café och en lounge – här blir hallen ett alternativ för sporten året om.

Du kan läsa mer om satsningen hos Piteå kommun: Nytt padelcenter på Berget i Piteå

2021.06.11

Husarkitektuppdraget för SFV Utrikes Moderna anläggningar tilldelas BAU

Statens fastighetsverk (SFV) har uppdraget att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för speciella ändamål och fastigheter med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar även svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder och i sex världsdelar.

För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna har SFV upphandlat husarkitekter som generalkonsult. Arkitektens uppdrag är att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner. Fastigheterna; ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder, svenska institut m m är indelade i fyra grupper med olika inriktning.

Stina McKay, BAU arkitekter, har tilldelats uppdraget som husarkitekt SFV Utrikes med fokus på modernare anläggningar uppförda av SFV varav vissa har ännu aktiva ursprungsarkitekter.

I fastighetsgrupp moderna anläggningar ingår: Berlin, Washington, Santiago, Dar es Salaam, Pretoria, Tokyo, Seoul, Ottawa, Guatemala city, Mexico city, Havanna, Brasilia, Bogotá, Lima.
BAU har tidigare haft uppdraget för bland annat Tokyo, Washington och Ottawa.

”Jag tackar för det stora förtroendet att få arbeta med några av Sveriges intressantaste byggnader runt om i världen. Dessa byggnader har många en unik tillblivelsehistoria, högt symbolvärde och del av Sverigebilden internationellt nu och i framtiden.”, säger Stina McKay, BAU

I Stinas konsultgrupp ingår dessutom: Projekteringsledare Jonas Larsson (Hedström & Taube), Konstruktör Petra Källered (Looström), Landskapsarkitekt Åsa Wilke (Wi landskap), Antikvarie Johan Rittsél (AIX), Inredningsarkitekt Sara Helder (Wingårdhs), Konservator Tove Nyhlén (Tyréns), Brandkonsult Anders Karlsson (Brandkonsulten AB), VVS-konsult Magnus Forshällen (Incoord) samt Elkonsult Hans Johansson (Electro Engineering AB).

Foto: Anneli Nygårds
2021.06.09

Skellefteå växer!

I centrala Skellefteå pågår planeringsarbetet för fullt. Kulturhuset Sara är under uppförande och i angränsande kvarter planeras för bostadsförtätningar i den stad som nu med nya arbetstillfällen är på stark tillväxt

För kvarteret Kapella är detaljplanen för HSBs projekt Guldläge antagen. En högre byggnadsvolym i 12 våningar ligger indragen mot gården. Mot gatan är byggnaderna i en trevåningsskala som korresponderar med den traditionella kvartersstukturen i Skellefteå. Kvarteret är uppdelat i två byggnadsvolymer men länkas samman med en låg del som innehåller gemensamhetslokal för de boende. Mot busstationen i norr möter en byggnadskropp i tre våningar en indragen del som är i fem våningar och som med sin volym mildrar kontrasten till punkthuset höjd. Bostäderna på det indragna våningsplanet får stora terrasser som en extra bostadskvalitét.

Gården ligger skyddad och upplyft. Mot Repslagargränd öppnar en trappförbindelse kvarteret och släpper in kvällssolen. En portik mot norr ger en tillgänglig förbindelse till gården för gående och cyklister. På gården finns också en lekplats, sittplats med pergola och ett växthus för de boende. Upphöjda planteringsytor och häckar skiljer de privata uteplatserna från de gemensamma ytorna, spaljéer ger underlag för klätterväxter och en grön vägg mot öster. En lokal placeras strategiskt på hörnan av kvarteret med entré ut mot Södra Järnvägsgatan.

Eskil Olsson och Anton Rathsman på BAU är ansvariga för projektet. De berättar hur de har valt att hålla samman kvarteret visuellt med tydliga materialval – det robusta teglet är inte bara ett hållbart material utan också kräver mindre underhåll över tid. Teglet de föreslagit är i två kulörer, ett ljust sandfärgat och ett lite mörkare med en större spridning i kulörerna från sandfärger till bruna toner. Fönster, portar och plåtdetaljer i chokladbrunt bildar en fin kontrast till teglet. De lägre byggnadskropparna mot gatan utförs i det mörkare teglet med inslag av ljust tegel i fönsterbröstningarna, medan de indragna högre huskropparna utförs i det ljusa teglet med inslag av mönstermurning kring fönster. Delar av bottenvåningen får utdragna skift och ger ett rustikt uttryck. Eskil påpekar också att det är en fördel ur dagsljussynpunkt att ljusa fasader reflekterar ned mer dagsljus till omgivande bebyggelse och inom kvarteret. Taken är i plåt och klädda med solceller som försörjer fastigheten med el till de gemensamma utrymmena.

HSB räknar med säljstart i Guldläge under hösten 2021 och Mattias Lundström, vd för HSB norr säjer att intresset för att bo här är stort! Läs mer om HSBs nyhet här: nyaprojekt.se

2021.04.14

Barkarbystadens centrala kvarter

Åke Sundvall delar idag sin vision om att Barkarbystadens mest centrala kvarter ska bli en plats som sjuder av liv och förgyller livskvaliteten för Barkarbystadens invånare med fina miljöer, högklassig arkitektur och ett rikt, spännande och nyttigt utbud. Uppdraget att utforma kvarter 7 och 9 har gått till BAU och kommer att inbegripa kommersiella lokaler och nya bostäder över en tunnelbanestation.

Vi är glada över Åke Sundvalls bedömning om vår erfarenhet och kunskap i att skapa attraktiva och värdefulla miljöer med högt kommersiellt innehåll och ser fram emot ett samarbete där vi kan utveckla området tillsammans med Järfälla Kommun och en beställare med stort engagemang i Barkarbystaden. Vi håller med om att det kommer sätta guldkant på kvarteren.

Beräknad byggstart är i slutet av 2022.

Du kan läsa mer om Åke Sundvalls projekt i Barkarbystaden här

Järfälla kommuns program för Barkarbystaden når du här

2021.03.05

Curanten nominerad till årets bygge!

Årets Bygge är tidningen Byggindustrins årliga pris till ett enskilt byggprojekt som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärde. I kategorin Samhällsfastigheter är nu BAUs projekt Hälsohuset Curanten för Atrium Ljungberg nominerad som en av tre möjliga vinnare.

Det är inte bara ekonomi och säkerhet som gör Curanten till en god representant för ett bra bygge utan också samarbetet på plats där 50 entreprenörer verkat under byggtiden.
– Jag och Hans Bjurström (projektledare för Atrium Ljungberg) har träffats varannan vecka under hela produktionstiden och gått igenom och planerat och löst problem. Det är ett väldigt öppet och nyfiket och inkluderande sätt att jobba på, säger Per-Eric Sundby, ansvarig arkitekt för BAU.

 

Tre snabba om Curanten:
  • Projektet inleddes med en rejäl marksanering efter tidigare industriverksamheter.
  • I projektet har man använt appen Buildface, där alla kan rapportera in synpunkter. Den har funkat bra, men få har nyttjat möjligheten.
  • Vårdytorna omfattar cirka 9 500 kvadratmeter, till detta kommer cirka 2 000 kvadratmeter med restauranger, butiker och handel, apotek, restaurang och café i bottenplan.

 

I Hantverksstaden i Sickla får Stockholmsregionen en attraktiv stadsmiljö med industriell karaktär. Här har Atrium Ljungberg skapat ett nytänkande hus för hälsa och i byggnaden huserar nu allt från vårdcentraler och tandläkare till skönhetskliniker och babysim. Den karaktäristiska miljön längs Järnvägsgatan förstärks av att Curanten, som är en helt ny byggnad, klätts i det tegel som gick att återbruka från huset som tidigare stod på platsen. Genom en glasad midja markeras den tidigare takfotshöjden så att den högre volymen lätt läses som ett senare tillägg. Allt för att låta det helt moderna huset smälta in i Sicklas industriarv. Även invändigt har projektet utmärkts av kvalitet i detaljer och lösningar som blivit unika för byggnaden – handgjord karosseripanel, ljudbafflar av japanskt papper och en fantastisk mosaik  av Barbro Lomakka gör den glasade innergården till ett omhändertaget gemensam rum.

Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2021. Det är de 18 bästa byggprojekten i Sverige, slutförda under 2020, som gör upp om titeln. Vinnaren koras den 18 mars och streamas genom byggindustrin.se. Vilka fler som nominerats kan du läsa här:
https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/arets-bygge/arets-bygge-2021-har-ar-alla-projekt-som-tavlar-i-ar/

Mer om vårt projekt kan du läsa här:
https://bau.se/case/curanten/

 

 

2021.02.10

Rörlig bild i stadsrummet, mer än reklam

När stadens skyltar uppdateras i teknik möjliggör de också annan användning än för fasta reklambudskap. Två av de skyltar BAU skapat – de stora LED-skärmarna på Stureplan och Katarinahissen – kommer nu till användning i en tillfällig konstinstallation där delar ur konstnären Niki Lindroth von Bahrs filmer ”Min börda” och ”Något att minnas” visas. Konstpaus #3 är del av en serie där Stockholm konst bjudit in sex olika konstnärer att visa verk på de stora skärmarna på Kungsgatan, Stureplan och Katarinahissen.

Just de här filmerna visas i intervall under perioden 5/2-26/3. Du kan läsa mer om Niki Lindroth von Bahrs konstpaus här
Pressmeddelande från Stockholm konst

BAU har under flera år och i samråd med rådgivande enheter i Stockholms stad arbetat fram skyltar i syfte att ge mer liv till stadsrummet. Den första var den stora LEDskärmen på Anglaishuset vid Stureplan för rörlig bild i stort format. Ett senare exempel är Katarinahissen som sedan 1883 varit Sveriges mest kända reklamplats och ett blickfång i området runt Slussen. Den fasta reklamskyltningen som tidigare suttit på Katarinahissen ersattes med skärmar för rörlig bild. Med LED-tekniken blev det möjligt att skapa mångfald i form av olika avsändare, i syfte att ge något mer till platsen utöver kommersiell reklam.

”Tillsammans med Hufvudstaden som beställare och Atracta fortsätter vi att utveckla korsningen Kungsgatan/Sveavägen med platsrelaterad skyltning, där det mest avancerade inom LED tekniken möjliggör mer interaktivitet och deltagande i stadsrummet”, säger Hans Birkholz, ansvarig arkitekt på BAU.

Foto: Naina Hélen Jåma via Stockholm konst
2020.12.14

Ny kontorsbyggnad för SKR i kv. Snäckan

I kvarteret Snäckan skapar BAU en nybyggnad i ett av Stockholms bästa lägen. De anställda får moderna, funktionella kontorslokaler och en fantastisk takterrass med utblickar mot Riddarholmen och Gamla stan. I kvarteret skapas också nya sociala rum för alla stadsdelens besökare – på de gåendes villkor.

En ny detaljplan ger Skanska rätt att ersätta den befintliga byggnaden från 1970-talet med en ny kontorsbyggnad där Statens Kommuner och Regioner blir hyresgäster. Detaljplanen som tillåter rivning av det grönklassade huset har prövats i över två år; genom stadens planprocess, via Mark- och miljödomstolen till Högsta Domstolen. Den senaste, och slutgiltiga, domen slår fast detaljplanen vilket innebär att projektet nu återupptas för genomförande.

Läs om nyheten i ”Mitt i” här

Läs mer om detaljplanen här

Läs mer om BAUs projekt här

2020.10.12

Nordic Reflections – Comfort Hotel Arlanda Airport

Under Virtual Festival of Façades håller Anton Johansson, Arkitekt SAR/MSA och partner på BAU, en föreläsning om Comfort Hotel Arlanda Airport.
Anton berättar om förutsättningarna för att kunna bygga stad vid Arlanda och hur det möjliggjorde en hotellbyggnad med en reflekterande fasad direkt vid flygplatsen, en miljö som är känslig för bländning. Anton beskriver den kreativa processen med fullskaleprov och visar hur byggnaden fått sin inspiration från skiftningar i det nordiska ljuset från gryning till skymning.

Anton håller sin föreläsning den 13 oktober.

Zak World of Façades är en internationell konferensserie som i år hålls digitalt. Du registrerar dig i en virtuell plattform där huvudtalare, tekniska presentationer, paneldiskussioner och föreläsningar  om design och konstruktion pågår under fyra månader.
Mer information om konferensen hittar du här

2020.09.25

Tyck till i 3D! Stångholmsbacken ställs ut för granskning

En ny årsring av bebyggelse i mänsklig skala förstärker de befintliga kvaliteterna i området och ger nya tillägg som tidigare saknats. Som en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen – där fler bostäder, byggnader för lärande, mer närservice och mötesplatser utvecklar området med social hållbarhet i fokus – har BAU ritat en grupp bostadshus. Här kommer ett tillägg i form av en gestaltad livsmiljö som tar fäste i de goda, gröna kvaliteterna i området, binder ihop de karaktärsfulla volymerna och visar framåt. Nu ställs förslaget till detaljplan ut för sista granskning innan den antas.

I den tredimensionella modellen kan du utforska förslaget i en 3D-karta med olika vyer. Modellen visar bebyggelsens volymer och placering i förhållande till befintlig, samt storlek och utbredning på nya gator och parker. Den är en övergripande modell och kan därför upplevas ganska ”grov”. Den visar inte exakta markhöjder, utan mer på ett ungefär hur marken höjs kring de tunnlar som tas bort samt hur nya byggnader möter gator och park. https://cityplanneronline.com/stockholm/stangholmsbacken

Bild: Olof Eriksson
2020.09.04

Nytt samråd gör koppling mellan Hökarängen och Farsta aktuell

Genom ett nytt samråd har byggprojektet Samsö, som var på samråd 2013, åter blivit aktuellt. Projektet innebär att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom en förlängning av Lingvägen. I den nya planen föreslås tre bostadshus och en förskola samt en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan.

Den bärande idén i BAUs förslag för Borätt är att placeringen av bebyggelsen ska minimera byggnadernas fotavtryck för att säkerställa att spridningskorridorer för växter och djurliv kan behållas. Det har lett till den valda strukturen med tre högre punkthus på ett garage som tar upp höjdskillnaden mot naturmarken i väster. Tanken är att gårdarna mellan husen utformas så att gränsen till naturen blir flytande. Grönskan tillåts att rinna in mellan husen. Högre punkthus är också något som är vanligt förekommande i bebyggelsen från 1950- och 60-talet i Farsta med omnejd. Längs Lingvägen mot Hökarängen finns det flera exempel på både äldre och nyare punkthus i en 10-våningsskala (T.ex. Kv. Kryddpepparen och kv. Anisen).

För att bryta upp skalan på husvolymerna är dessa saxade, så att gavlarna framstår som slankare. Balkongerna är i huvudsak samlade till gavlarna medan långsidorna är släta med en regelbunden fönstersättning i kontrast till gavlarnas komplexare uttryck. Intrycket blir att två skivor har ställts mot varandra och dragits isär något. För att ytterligare förstärka det intrycket är den ena skivan en våning högre än den andra. En lokal i hörnet mot gatan och gång- och cykelvägen finns också. Cykelrum och cykelverkstad inryms i suterrängvåningen med ingång direkt från gatan. Fasaderna föreslås i tegel eller puts. Fasaden är i en ljust beige ton med omfattningar i vitt runt fönster och dörrar. Fönster och balkongräcken förslås att utföras i en brons- eller kopparton som ger värme åt de strama fasaderna. De låga cykelhusen mot Lingvägen utförs i tegel och binds visuellt samman med garagets synliga delar i samma material.

Gårdarna är väl solbelysta under förmiddagen, eftermiddagens sol tas tillvara vid den mest skyddade delen av gårdarna ovanpå cykelförråden mot gatan. Planteringen av gårdarna utförs så att känslan att naturens grönska förs in i gårdsmiljön, genom valet av växter och buskar.

Läs mer i tidningen Fastighetsaktien

Mer information om det pågående planarbetet hittar du hos Stockholms stad