Centralhuset

ÅR
2006-2010
UPPDRAGSGIVARE
Jernhusen AB och NCC Construction
ADRESS
Sundbyberg
OMFATTNING
7 000 kvm BTA
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

I en ombyggnad av Centralhuset i Sundbyberg fångade BAU byggnadens tidigare kvaliteter, dess tidstypiska karaktär från 1962 och dess läge vid Sundbybergs Station aktiva bangård. Med ny fasad skapades attraktiva kontorslokaler i en byggnad med grafiskt starkt uttryck.

Stationshuset (numera Centralhuset) i Sundbyberg uppfördes 1962 som kontorshus åt Banverket. De kvaliteter som identifierades i det ursprungliga huset var en spännande platsgjuten stomme med utkragade, och mot fasaden uppåtvinklade bjälklag (likt en brokonstruktion), en intressant, om än svårutnyttjad planform och ett stiligt cirkulärt trapphus. Fasaderna hade mycket dåliga termiska egenskaper, och inget estetiskt värde. Ombyggnaden syftade till att fånga tidsandan från husets uppförande i nytolkning, samtidigt som de tidigare dolda kvaliteterna i stomlösning framhävdes med höga fönster som spänner mellan bjälklagen, vars kanter döljs av en minimal bröstning där nödvändig mekanisk solavskärmning ligger dold. Det karakteristiska mönstret med rött, svart och klarglas som ursprungliga tänktes vara utfackningsvägg men genomfördes som curtain wall anspelar även på husets läge vid Sundbybergs Station, med bromsande och accelererande tåg. De höga fönstren och undertakets lutning som följer bjälklaget framhäver även husets interiör och skapar mycket attraktiva kontorslokaler – varje våningsplan delbart till två förhyrningar, och möjlighet till interntrappa för större förhyrningar i flera plan.I gatuplan tillskapades en serie snabbt uthyrda butikslokaler.

BAU har följt huset från koncept till HG anpassningar, genom uppdrag för Jernhusen, NCC Construction och AMF Fastigheter.

Foto: Jonas Dahlberg

Relaterade inlägg