Orgeln 7

ÅR
2015–2019
UPPDRAGSGIVARE
Fabege
ADRESS
Kv. Orgeln 7, Sturegatan, Sundbyberg
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Kv. Orgeln – resan från handel till moderna kontor! Byggnaden, ursprungligen ett stort handelshus för EPA i Sundbybergs stadskärna, hade med tiden förändrats till ett varuhus och kontorsytor. Med Fabege som beställare har kvarteret nu både byggts på med fyra våningar och fått en total omgestaltning av den befintliga byggnaden.

Påbyggnad på befintlig stomme

De tidigare slutna fasaderna mot söder har öppnats och påbyggnaden är lätt och redigt glasad. Fasaden har fått ett  övergripande ramverk av metallprofiler som hanterar skillnaderna i rumsmoduler från befintlig till ny stomme. Ramverket ger också tillsammans med inslag av sten, plåt och medvetet gestaltade solavskärmningsdukar ett djup och spel på fasaderna som svarar upp mot den variationsrikedom kommunen önskat i detaljplanen.

Stadsliv

En målsättning med kvarterets nya gestalt har varit att förstärka stadsmässigheten i takt med att centrala Sundbyberg växer som stad. Handelskomponenten i Orgeln omdanades från varuhus till mindre butiker i bottenvåning med entréer från gata och torg.

Moderna kontorsytor

In i byggnaden har nu två stora hyresgäster flyttat och det tidigare varuhuset har blivit moderna kontorslandskap och mötesytor anpassade för hyresgästernas behov.  BAU har gestaltat interiörer i byggnadens gemensamma och publika ytor. Ljusgårdar för sociala möten och en fantastisk takterrass har gjort kvarteret Orgeln till en attraktiv arbetsplats mitt i Sundbyberg.