Comfort Hotel Arlanda Airport

ÅR
2015–2020
UPPDRAGSGIVARE
Swedavia/Skanska
ADRESS
Sigtuna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

På uppdrag av Swedavia har BAU ritat Comfort Hotel Arlanda Airport, ett storhotell på Arlanda och en del av stadsutvecklingsprojektet Arlanda Landside.

Huvudkroppens diagonala placering på tomten styrs av platsens förutsättningar och  bidrar till att skapa en dynamisk skiva i tolv våningar vilandes på en glassockel. En lägre och mer massiv flygel ramar in gaturummet mot Office One – stadsdelens första kontorshus. BAU har gestaltat inredningen i hotellets gemensamma och publika ytor. Lobbyn blir en öppen och levande mötesplats med bar och restaurang, uteservering och kvällssolsbelyst terrass för cocktails. På högsta våningen finns skybar med magnifik utsikt över bana 1 och terminalerna, idealiskt för flygentusiaster. De två volymerna tillsammans hyser 503 rum.

Den skulpturala dubbelskalsfasaden är veckad i ett förskjutet mönster som fångar det nordiska ljusets skiftningar från morgon till kväll. Under dygnets mörka timmar verkar ett subtilt, dolt effektljus över fasaden för att ge byggnaden en varm glöd även när belysningen i rummen är släckt. Den lägre flygelns mer slutna betongfasad med muröppningar är en urban gest mot grannen och det gaturum som skapas mellan husen.

Foto: Jason Strong