Huvudsta

ÅR
2018
UPPDRAGSGIVARE
Solna stad
ADRESS
Huvudsta
PROJEKTSTATUS
Idéförslag

När Mälarbanan byggs ut med ny fler spår möjliggörs en ny pendeltågsstation i Huvudsta. BAU fick i uppdrag av Solna stad att visualisera ett förslag till stadsutveckling när stora delar av järnvägen förläggs i tunnel. En vision som skapar en mer sammanhållen stad, minskar barriärer och mildrar störningarna från järnvägen.

Trafikverket bygger ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll, fler tåg kan gå tätare, regionen kan växa och det blir enklare att resa kollektivt vilket gynnar miljön. Den nya pendeltågsstationen i Huvudsta är en viktig del av den ökade tillgången till kollektivtrafik med fler tvärförbindelser och lättare kopplingar mellan trafikslag.

Överdäckningen av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan genomförs med en betongtunnel ovan mark. Intunnlingen kan bidra till att bygga bort den barriär som järnvägen utgör men tunnelns höjd ovan befintlig mark sågs som en stor utmaning. I BAUs förslag föreslås ett stråk på tunneltaket kantat av bebyggelse som motbyggs tunnelsidorna. Regelbundna avbrott mellan hus och kvarter tillåter terräng eller trappor att koppla båda sidorna av Solna som hittills tudelats av järnvägen. Stadsutvecklingsgreppet länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm, men även Solna Business Park och vidare Sundbybergs centrum.

Byggstart sker under 2021 och beräknas pågå i cirka åtta år. Detaljplanen genomfördes efter BAUs visionsskisser av AIX och utvecklas av Skanska och Fabege.