Kistagången

ÅR
2006-2008
UPPDRAGSGIVARE
Fabege, AP Fastigheter, Kista Galleria KB, Klövern
ADRESS
Kistagången, Kista
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Genom några av Kistas största fastighetsägare ombads BAU skapa ett koncept för upprustning av Kistagången mellan Kista Galleria och Helenelund.

Förslaget för Kistagången pekar ut tre viktiga mötesplatser som kan utvecklas till stadspark och torg, nödvändigheten av en öppen trafiklösning som släpper in bilar på de gåendes villkor samt kommersiella lokaler i bottenvåningar för att ge gatan ett stadsliv.

Jan Stenbecks torg och Arne Beurlings torg kom att genomföras.