Kista Nära

ÅR
2005–2007
UPPDRAGSGIVARE
Fabege
ADRESS
Kista
PROJEKTSTATUS
Utredning

BAU fick i uppdrag av Fabege  att skissa på möjligheterna till en levande, tätt exploaterad blandstadsbebyggelse, med särskilda fokusområden för att skapa närservice och mötesplatser utöver Kista Galleria.

Grått, avfolkat och trist – negativa ord var legio när Kistas yttre krans mot E:4 och E:18 beskrevs runt år 2005. BAU ombads av Fabege, som då ägde ett stort fastighetsbestånd i området, att ta avstamp i strukturplanen som BAU tidigare gjort och skissa vidare för att visa på möjligheterna till en levande, tätt exploaterad blandstadsbebyggelse, med särskilda fokusområden för att skapa närservice och mötesplatser utöver Kista Galleria.

Huvudfokus i förslaget för Kista Nära blev till slut det vi kallade för Nytorget, numera Arne Beurlings Torg – mellan E:4 och Torshamnsgatan utmed Kistagången. Först ut var renovering av fasaderna på Kv. Helgafjäll, följt av restaurang Streets etablering i samband med att det förhandlades kring förslag till mässa och sedermera hotell. Idag har Kistamässan öppnat (ritat av Aros Arkitekter) och ser efter att expandera, höga hotellet Victoria Towers (Wingårdhs) byggs och ett nytt torg (LOLA Arkitekter) har planerats. Utifrån en idé som kunde skapa förutsättningar för av varandra beroende verksamheter, har Kista fått ett ny lokal central plats, verksamheter som befolkar gatorna på helger, och ett högklassigt hotell som annars inte hade funnit tillräckligt marknadsunderlag under veckans alla dagar.