Sveriges EU-representation i Bryssel

ÅR
2004–
UPPDRAGSGIVARE
Statens Fastighetsverk (SFV) Utrikes
ADRESS
Bryssel
PROJEKTSTATUS
Pågående

BAU har under många år haft förmånen att få arbeta med lokalerna för den svenska EU-representationen i Bryssel, från en större omvandling för nya behov till löpande underhåll och moderniseringar.

Projektet är en omfattande ombyggnad av Svenska EU-representationen i Bryssel. Kontorsvåningarna är effektivt omdisponerade, för att andelen arbetsplatser, samtliga i egna rum, har ökat samtidigt som de gemensamma funktionerna har blivit större och bättre disponerade. Restaurangen, med sin generösa takterrass, har byggts ut med ett modernt restaurangkök. De publika ytorna i entréplan har fått en representativ informell inramning av samtida konst och möblering.