UMEVA reningsverk

ÅR
2010-2015
UPPDRAGSGIVARE
UMEVA, Umeå Vatten och Avfall AB (Numera: VAKIN, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB)
ADRESS
Ön, Umeå
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

År 2010 vann BAU ett parallellt uppdrag om gestaltning av en ny byggnad för det första reningssteget i utbyggnaden av Öns Reningsverk, Umeå.

Uppdraget gav oss möjlighet att förvandla ett industrikomplex, som få har högre tankar om, till något vackert och positivt för beställaren och staden. Resultatet är en byggnad i betong och cortenstål som växer upp ur marken och på ett metaforiskt sätt speglar trycket från stadens inkommande ledningar och grovheten i det första reningssteget.

Vi flätade ihop byggnaden med landskapet till en levande utställning som synliggör och beskriver dagvattenhantering, infiltration och vattenrening. Grönytorna från marken fortsätter upp på taket med ett diadem system för extra artrik växtlighet. Ett grönt böljande taklandskap sommarhalvåret och ett landskap av snötäckta berg vinterhalvåret. Samspelet mellan de tre materialen, corten, betong och sedum, ger huset en skulptural materialitet som om den tillhörde marken den växer ur, tvingad uppåt av inkommande vatten från samhället omkring.

Avloppsreningsverket nominerades till kategori Bästa industribyggnader och var med i tävlingens finaldel under MIPIM Awards 2016.

Fotograf: Ola Westerberg