Vertikalen

ÅR
2010–2014
UPPDRAGSGIVARE
Kvarnholmen Utveckling AB
ADRESS
Kvarnholmen, Nacka
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

I takt med utbyggnaden av Kvarnholmen har en serie infrastrukturprojekt utvecklats för att klara servicen för boende på Kvarnholmen. BAU ombads att gestalta en vertikal förbindelse för att ta besökare från den nyanlagda kajen, längs Mjölnarvägen, till Tre Kronors väg, drygt nitton meter ovanför kajen.

Projektet består av tre delar. En trappa ritad av Nyréns arkitekter, en hiss (Vertikalen) samt en pump- och elstation.

Ambitionen för BAUs projekt Vertikalen var att skapa en gestalt som både är dramatisk och ikonisk men samtidigt smälter väl in i den omgivande känsliga kulturmiljön. Tillsammans med konstruktören utarbetades en stomme som understryker byggnadens vertikalitet. Utvändigt kläddes stommen med ett tunt skikt av reflekterande glas. Skiktet har medvetet förenklats och detaljer reducerats för att skapa en kropp som dagtid speglar sin omgivning, men som nattetid, med designad belysning, uttrycker byggnadens konstruktiva inre. Spången ut mot hissen och färden i hissen bjuder på utsikt över Stockholms inlopp och city.

Projektet tilldelades Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2015.