hållbarhet

BAU har en holistisk syn på arkitektur där formgivningen är del av ett större sammanhang som inkluderar hållbarhet, teknik, historisk och kulturell förankring, ekonomi och byggbarhet.

Som arkitekter jobbar vi i en bransch med stor påverkan på den fysiska och sociala miljön. Vi är angelägna om att lämna efter oss en god värld till kommande generationer. Det vi producerar ska vara användbart och älskvärt i många år framöver, och det ska lämna så litet avtryck som möjligt på jordens resurser. För att uppnå detta jobbar vi kontinuerligt med utveckling av tilltalande, trygg och hållbar arkitektur. Vi styr vårt eget hållbarhetsarbete efter FN:s 17 globala mål.

Utöver det vårt arbete producerar så övervakar vi den belastning som vår egen kontorsdrift ger upphov till. Den plan vi har för att minimera vårt avtryck på klimat och minska vår resursförbrukning följs upp kontinuerligt.

Läs vår Hållbarhetspolicy här