Sjöboden

ÅR
1995-1996
UPPDRAGSGIVARE
Skanska Bostäder/SBC
ADRESS
Kv. Sjöboden, Stora Essingen
OMFATTNING
32 lägenheter
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Kvarteret Sjöboden är BAUs första byggda hus: 32 lägenheter uppförda 1995–1996.

På en brant strandtomt på Stora Essingen uppfördes 1995-96 ett terrasshus med 32 lägenheter. Byggnaderna är utformade så att de stora terrasserna skärmas av från Essingeledens trafikbuller och utblickarna riktas ut mot Mälarens vatten. BAUs första byggda hus.