Vi lär av varandra

Till idén om BAU som kunskapskontor hör erfarenhetsåterföring i ett vitt begrepp där våra studieresor och kontakter med andra kontor är viktiga delar.

Under vår studieresa i Oslo fick vi möjlighet att komma Lundhagem lite närmare och imponeras av den verksamhet de bedriver. Vi tackar Svein Lund för generöst välkomnande i hans hem och Anna Sommarström och övriga kontoret för delade insikter om allt från stadsutveckling till de unika villor kontoret skapar.

Läs mer om Lundhagem här.

Och läs mer om BAUs tankar om kunskapskontoret här.