VEGASTADEN

UPPDRAGSGIVARE Bolite Bostäder AB & Landera AB
ÅR 2016-
KONTAKT
Eskil Olsson

BAU har på uppdrag av Bolite och Landera tagit fram ett förslag till bostadsbebyggelse i den nya stadsdelen Vega i Haninge. Projektet har utsetts till en av fyra vinnare i markanvisningstävlingen om Vega etapp 2. Projektet omfattar ett 80-tal bostäder om 1 RoK till 2 RoK för unga vuxna. Fokus i projektet har varit att skapa ett ekologiskt hållbart boende. Husen uppförs med trästomme och taken förses med solceller.

Husen placeras nära gatan med en liten förgårdsmark, i ett läge där kvartersstaden övergår i en mer upplöst stadsstruktur. Mot gatan vänder sig de flesta lägenheterna med stora glaspartier och franska dörrar. Vi har gjort två minikvarter med en liten inre gård, som entrégångarna vänder sig mot. Dessa gårdar nås från gatan via en portik och utformas som en gård med inslag av klätterväxter på entrégångarna, som skapar en grönskande innergård. Från gården har man fin utsikt mot den bergiga naturen i öster. I bottenvåningen ligger en mindre gemensamhetslokal för de boende i huset. De boende har även tillgång till takterrasser. Avsikten är att projektet skall stå färdigt i samband med att den nya pendeltågsstationen invigs 2019.