Bilia

ÅR
2017–2021
UPPDRAGSGIVARE
Fabege/Bilia
ADRESS
Haga Norra, Solna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Bilia har nyligen flyttat in i nya lokaler under de två första bostadskvarteren i stadsdelen Haga Norra. Samtidigt som bilen som produkt genomgår en radikal förnyelse i elektrifieringens tecken visar flytten på en minst lika radikal modifiering av bilhandeln. Från att ha legat perifert i vad som kan liknas med en industrifastighet mitt på en parkering har Bilia tagit språnget in i moderna butiks- och kontorslokaler integrerade i en hållbar blandad stadsdel.

När staden växer utåt sina kanter skapas nya urbana platser som binder samman nya bostäder med serviceområden, kommunikationsknutpunkter och natur. En framgångsfaktor för hållbarhet är det varierade innehållet. I Haga Norras kvarter 6 och 7 integreras bostäder och bilsalong i en levande stadsmiljö. Kvarteret blir uttrycksfullt, modernt och skulpturalt med en tydlig gestalt och framför allt en egen identitet. Kvarter 6 är ett av områdets mest synliga kvarter och blir karaktärsskapande för den nya stadsdelen, synlig från Kolonnvägen och Frösundaleden. I den nya stadsdelen hittar du den täta innerstadens fördelar i en modern, energieffektiv och klimatsmart livsmiljö.

Platsen

Mot Torfredsplatsen och i blickfånget från Frösundaleden har Bilia sin huvudfasad. I Haga Norra får Sverige därmed sin första bilbutik och fullserviceanläggning i den nya generationen efter förebild på Manhattan i New York (Mercedes-Benz, 770 11th Avenue) där en komplett bilhall och verkstad integrerats i ett nybyggt bostadshus. Det tidigare industriområdet transformeras till en innerstadsanläggning med vår tids krav på miljön där Bilia blir ett stiligt designat showroom med stora glaspartier mot stadsdelens nya torg.

Det komplexa projektet

Projektet är på många sätt tekniskt utmanande, med hög komplikationsgrad i fyra olika stompremisser lagrade på varandra: parkering, verkstad, bilhall, kontor och överst bostäder. Tack vare en rejält sluttande tomt har vi kunnat skapa en dagsljusbelyst verkstad i souterräng under bilhallen. Verkstaden blir en ren, modern och högkvalitativ arbetsmiljö anpassad även för kundbesök och fungerar som en förlängning av bilhallen. All parkering av fordon, från lagerbilar till hyrbilar och besöksparkering för kunder sker inomhus.

Bilsalong och arbetsplats

Huvudkontoret för Bilias svenska verksamhet ligger på översta plan, helt öppet mot bilhallen där en väl tilltagen trappa landar i en tvåvåningshall strax innanför entrén från Torfredsplatsen. Hallen och verkstaden omges av stora glaspartier som låter dagsljuset flöda in och som lyser nattetid för att öka tryggheten i den omgivande stadsdelen. Utmed Kolonnvägen sveper husets fasad i en elegant båge som följer vägens dragning. Den svängda fasaden fångar ljusets rörelse under dagen och framhäver kvarterets uppglasade hörn som utgör skyltfönster för nya fordon.

Tillgängliga och inbjudande vertikala kommunikationer och lösningar i plan som att placera omklädningsrummen tillsammans på översta kontorsvåningen suddar ut gränserna mellan olika delar av verksamhet och vill stimulera till möten och interaktion inom bolaget – vilket även förbättrar kundkontakt och service. Arbetet med huvudkontoret har skett i samarbete med Stina Stjärnström Stockholm AB.

Bostadskvarter

Ovan Bilia finns två bostadskvarter ritade av TEA på uppdrag av Brabo. Kvarter 6 i söder mot Torfredsplatsen har klätts i ett ljust, tekniskt tegel som minner om 20- och 30-talets tidiga modernism och som har en tydlig koppling till färg- och materialval i Bilias huvudentré och showroom. Kvarter 7 i norr har en mer konventionell karaktär med fasader i danskt tegel i olika nyanser trapphusvis för att integreras i stadens kvartersstruktur.

Hållbar innovation

När Haga Norra står klart kommer det vara en attraktiv och hållbar stadsdel med flera nyskapande stadsrum, solceller och sedumtak på fastigheterna och bil- och cykelpooler för de som bor eller arbetar i området. Först ut i området är Bilia. Mot entrétorget i den nya stadsdelen har återförsäljaren sin huvudfasad med ett stiligt designat showroom – den första svenska bilbutiken och fullskaleserviceanläggningen i stadsmiljö.

Bilia flyttar inte in till staden – staden kommer till Bilia.

Foto: Jason Strong