Fraktalen

ÅR
2009–2014
UPPDRAGSGIVARE
NCC Property Development AB
ADRESS
Solnavägen, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
KONTAKT

Först ut i Hagastaden!
BAU har gestaltat de två kvarter som bildar par på var sin sida om Solnavägen. Det första huset som byggdes  i Hagastaden var kvarteret Fraktalen, även kallad Torsplan 1.

Efter att ha vunnit ett parallellt uppdrag fick BAU i uppdrag att gestalta två kvarter med kontor och lokalt handelscentrum i den första utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen runt Norra Station, nu Hagastaden. Totalt omfattar husen ca. 60 000kvm fördelat på 45 000 kvm kontor och 15 000 kvm handel. Först ut blev kvarter Fraktalen med sex våningar kontor ovanpå två handelsvåningar och garage.

Stockholms stadsbyggnadskontors gestaltning av hela stadsdelen har varit styrande för husets uttryck, med kraftigt betonade horisontella fönsterband som kontrast till vertikaliteten i de angränsande höghusen, Norra Tornen. Läget intill Solnavägen och det nya däck som ersätter Solnabron innebar en komplex utmaning där husets nedre våningar sammanflätas med stadens infrastruktur. Hållbarhetsaspekten i projektet var viktig och Torsplan 1 utformades för att nå nivån Breeam excellent.

Foto: Sten Jansin

Relaterade inlägg